Perakaunan

Friday, May 11, 2012

Mencintai

Daripada Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w. bersabda:
"Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah ia lebih mencintaiku daripada bapanya, anaknya dan manusia seluruhnya."
Riwayat al-Bukhari dan Muslim

No comments:

Post a Comment