Perakaunan

Friday, May 25, 2012

Ubat

Daripada Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w. bersabda:
"Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan penyembuh untuknya."
Riwayat al-Bukhari

No comments:

Post a Comment