Perakaunan

Friday, March 23, 2012

Berkekalan

Daripada Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w. bersabda: "Apabila seseorang mati terputuslah daripadanya amalannya melainkan tiga: Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang berdoa kepadanya."

Riwayat al-Tarmizi

No comments:

Post a Comment