Perakaunan

Friday, March 30, 2012

Teladan

Daripada Abu Mas'ud al-Ansori r.a., Nabi s.a.w. bersabda:

"Sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ia mendapat ganjaran amalannya itu dan ganjaran seumpama orang yang mengikutinya."

Riwayat Muslim

No comments:

Post a Comment